top of page

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej wyjaśniamy jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z realizacją świadczonych przez nas usług, w tym tworzeniu moodboard, wymiarowaniu, projektowaniu wnętrz oraz montażem.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jakub Chlebiej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Chlebiej Designer Studio, z siedzibą w Żorach, os. Korfantego 11i lok. 7,

NIP: 6511742906, REGON: 523473819  
tel. +48 570 903 011; e-mail: jcdesignerstudio@gmail.com.

 

Przetwarzamy Twoje dane, w zakresie w jakim zostały nam one przez Ciebie podane, w związku z otrzymanym od Ciebie zapytaniem ofertowym oraz następnie zawieraną z Tobą umową, a więc naszym celem jest dążenie do jej zawarcia oraz wykonania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wypełniania obowiązków prawnych administratora (np. podatkowych), naszą podstawą prawną będzie realizacja obowiązków prawnych nałożonych na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast  dla przetwarzania danych w celach marketingowych (w tym newsletter), analitycznych i ew. dochodzenia lub obrony przed  roszczeniami, podstawą prawna przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym ew. wysyłanie przez nas newslettera wymaga dodatkowo Twojej zgody, wyrażanej poprzez wyraźne udostępnienia przez Ciebie adresu e-mail w tym celu (formularz zapisu na newsletter).

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa do dokumentowania jej wykonania (regulacje podatkowe). W celach marketingowych przetwarzamy Twoje dane przez okres, w jakim obowiązuje Twoja zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter). Okres przetwarzania może ulec wydłużeniu w przypadku ewentualnych roszczeń, sporów lub jeśli będą tego od nas wymagały przepisy prawa.

Dostęp do Twoich danych będą miały wyłącznie upoważnione osoby, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania umowy lub realizacji celów przetwarzania. Przykładowo, Twoje dane mogą np. zostać przekazane (powierzone) dostawcom usług elektronicznych lub teleinformatycznych, które wykorzystujemy w naszej pracy. Dodatkowo możemy udostępnić Twoje dane naszym podwykonawcom (np. montażyści) lub wybranym przez Ciebie dostawcom (np. sklepy, w których zdecydujesz się złożyć za naszym pośrednictwem zamówienie), jako samodzielnym administratorom. Możemy też być zobowiązani – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazujemy Twoich danych do tzw. państw trzecich.

 

Przypominamy, że RODO przyznaje Ci w określonych sytuacjach prawo do:

(i) dostępu do Twoich danych;

(ii) sprostowania Twoich danych;

(iii) odwołania udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

(iv) żądania usunięcia danych;

(v) żądania ograniczenie przetwarzania;

(vi) przeniesienia danych;

(vii) wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach, kiedy przetwarzanie bazuje na naszym uzasadnionym interesie, przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, np. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przy czym sprzeciw taki nie będzie uznany, jeśli istnieją ważne podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;  zawsze, bez powodu możesz sprzeciwić się przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego i w takim wypadku Twoich danych nie wolno nam już będzie przetwarzać w tym celu);

(viii) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 

Jeśli masz pytania lub uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię do kontaktu z nami.

bottom of page